Kas ir nepieciešams tieši Jums?

Visbiežāk cilvēki iet pie psihologa, kad izjūt spēcīgas jūtas un emocijas, kas traucē koncentrēties un apgrūtina dzīvi (bailes, trauksme, dusmas, bēdas). Tas var būt saistīts ar dažādām sarežģītām dzīves situācijām (šķiršanos, konfliktiem, sāpīgiem zaudējumiem, traumatisko pieredzi u.c.). Bet reizēm bez noteikta iemesla cilvēks var justies apjucis, bēdīgs un neapmierināts. Individuālas konsultācijas palīdzēs labāk izprast savus pārdzīvojumus, iekšējo trauksmi vai panikas lēkmes, kā arī atgūt kontroli par savu emocionālo stāvokli.
Ar dažādu testu un metožu palīdzību psihologs veic klienta izpēti, apkopo un analizē iegūtos rezultātu, sagatavo atzinumu un rekomendācijas. Dažreiz uz psiholoģisko izpēti cilvēks atnāk pēc kāda speciālista nosūtījuma. Taču psiholoģiskā izpēte var tikt veikta arī pēc paša klienta iniciatīvas, ja ir vēlme izzināt sevi, saprast savas personības raksturojumus un iezīmēt izaugsmes virzienus.
Terapeitiskā grupa ir viens no efektīvākiem veidiem kā iepazīt sevi un mainīt attiecības ar apkārtējiem. Mijiedarbībā ar citiem grupas dalībniekiem labāk izpratīsiet, kā veidojat attiecības ikdienā, saņemsiet atbalstu un atgriezenisko saiti, izmēģināsiet jaunas uzvedības stratēģijas. Viena no būtiskākām grupas terapijas priekšrocībām – grupas dzīve ir ļoti līdzīga reālai dzīvei – nav iespējams paredzēt, kas notiks, un nav iespējams izvairīties no grūtībām.
Tematiskajos semināros varēsiet padziļināti izprast kādu uzvedības veidu, ikdienu ietekmējošos psiholoģiskos faktorus, kā arī iegūt praktiskus ieteikumus, kā izmantot psiholoģijas zināšanas ikdienā. Gatavojot tematiskus seminārus, balstos uz jaunāko zinātnisko pētījumu atklājumiem, praktisko pieredzi darbā ar klientiem un studentiem. Vienmēr parūpējos par klausītājiem draudzīgām vizuālām prezentācijām, izdales materiāliem, vingrinājumiem, kurus izmēģināt semināra laikā.
ESTU KOPĀ ir telpa, kurā dalīsimies ar kvalitatīvu informāciju par attiecību psiholoģiju. Tā ir droša vieta diskusijām un izaugsmei. Projektu radījām un attīstām kopā ar psiholoģi Evitu Štālu.
Šajā sadaļā atradīsi atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par psiholoģisko palīdzību.